Kursplan

Allmänlydnad valp (3-6 mån)

Målgrupp: Hundar 3-6 månader.

Mål: Nå grundläggande kunskap att fostra hunden i vardagslydnad, hundens skötsel och kunskap om ansvarsbestämmelser. 

Omfattning: 18 studietimmar a´ 45 min, 6 ggr. där både praktik och teori ingår.

Kursledare: SBK Instruktör eller kursledare med god hundkunskap.

Kursdeltagare: 5-8 personer/kursledare.

Kurslitteratur: Allmänlydnad - Inki

Innehåll: Bygga bra relation och skapa goda vonor i vardagen. Inlärning, Belöning och Motivation. Hundens beteende och kommunikation hund-människa. Hundens skötsel och hantering. Grundövningar som inkallning, sitt, ligg och följsamhet, samt aktiveringsövningar som spår, upplet, sök. Individanpassning och övningar efter önskemål. 

 

Allmänlydnad unghund (6-14 mån)

Målgrupp: Unghund ca 6mån-14mån.

Mål: Befästa hundens lydnad i alla vardagliga situationer, samt vidareutveckla aktiveringsövningar.

Omfattning: 18 studietimmar a´ 45 min, 6 ggr. där både praktik och teori ingår.

Kursledare: SBK Instruktör eller kursledare med god hundkunskap. 

Kursdeltagare: 6-8 personer/kursledare.

Kurslitteratur: Varierar.

Innehåll: Repetition efter behov från ev. valpkurs - Inlärning - Belöning - Motivation - Association - Olika kommandoord enl. önskemål - Hundars individuella egenskaper, rädsla, oro, stress, aggressivitet - Hur hanteras rädsla, stress o.s.v. - Fördjupning av hundens färdigheter - Störningsträning - Aktiveringsövningar ex. spår, sök, upplet.

 

Allmänlydnad vuxen (från ca. 14 mån)

Målgrupp: Hundar som gått Unghundskurs (eller motsvarnde kunskap)

Mål: Befästa hundens lydnad i alla vardagliga situationer och vidareutveckla aktiveringsövningar, samt titta på tävlingsmomenten i Lydnads klass 1 och Apellklass.

Omfattning: 18 studietimmar a´ 45 min, 6 ggr. där både praktik och teori ingår.

Kursledare: SBK Instruktör eller kursledare med god hundkunskap. 

Kursdeltagare: 6-8 personer/kursledare.

Kurslitteratur: Varierar.

Innehåll: Repetition efter behov - Inlärning - Belöning - Motivation - Association - Olika kommandoord enl. önskemål - Hundars individuella egenskaper - Fördjupning av hundens färdigheter - Störningsträning - Aktiveringsövningar ex. upplet, spår, sök - Inlärningsmönster vid momentträning i Lydnads klass 1 och Apellklass.

 

Lydnadskurs (Sikte på tävling)

Målgrupp: Hundar som gått Allmänlydnad Vuxen (eller motsvarande kunskap.)

Mål: Nå grundläggande kunskap om tävlingsmomenten i Startklass.

Omfattning: 18 studietimmar a´ 45 min, 6 ggr. där både prktik och teori ingår.

Kursledare: SBK instruktör eller kursledare med tävlingsmeriter och god kunskap om träningsupplägg.

Kursdeltagare: 6-8 personer/kursledare.

Kurslitteratur: SBK:s Tävlingsregler.

Innehåll: Presentation av samtliga moment som ingår - Tolkning av tävlingsregler - Hur bedömer domaren? - Dirigeringsövningar.

(Denna kurs kan ibland samköras med Brukskurs)

 

Brukskurs (Sikte på tävling)

Målgrupp: Hundar som gått Allmänlydnad Vuxen (eller motsvarande kunskap.)

Mål: Nå grundläggande kunskap om tävlingsmomenten i Appellklass.

Omfattning: 18 studietimmar a´ 45 min, 6 ggr. där både praktik och teori ingår.

Kursledare: SBK instruktör eller kursledare med tävlingsmeriter.

Kursdeltagare: 6-8 personer/kursledare.

Kurslitteratur: SBK:s Tävlingsregler.

Innehåll: Presentation av samtliga moment som ingår - Tolkning av tävlingsregler - Hur bedömer domaren? - Dirigeringsövningar - Möjlighet att pröva på alla tre bruksgrenar. 

(Denna kurs kan ibland samköras med Lydnadskurs)

 

Rallylydnad Nybörjare

Målgrupp: Hundar som gått Allmänlydnad (eller motsvarande kunskap.) Rallylydnad passar alla hundar, gammal som ung och ger dig en god kontakt och följsamhet med din hund.

Mål: Grundkunskaper i Rallylydnad. 

Omfattning: 18 studietimmar a´ 45 min, 6 ggr. där både praktik och teori ingår. 

Kursledare: Utb. Rallylydnadsinstruktör eller kursledare med tävlingsmeriter.

Kursdeltagare: 6-8 personer/kursledare. 

Kurslitteratur: Varierar.

Innehåll: Vad är Rallylydnad? Skyltar, hur, var och när utförs momenten - Momentinlärning - Hur man bygger en bana - Belöningsteknik.

Tävlingsformen rally bjuder på variation och spänning med inslag av traditionell lydnad, agility och freestyle. I denna kurs vänder vi oss till dig som vill testa på Rallylydnaden, komma i kontakt med sporten samt öka ditt samarbete med din hund. Du får tips om hur du kan förgylla vardagen, för din hund, med roliga moment och/eller hur du tränar sporten Rallylydnad.

 

Rallylydnad fortsättning- till mästerklass (Sikte på tävling)

Målgrupp: Fortsättningsekipage med sikte på tävling, du behöver inte nödvändigtvis tävla, men att träna Rallylydnad på ett tävlingsmässigt sätt.

Mål: Grundkunskaper i Rallylydnad som tävlingsgren, ge ökad kunskap om rallylydnad, ha roligt tillsammans med sin hund, bygga upp tävlings mål.

Omfattning: 18 studietimmar a´ 45 min, 6 ggr. där både praktik och teori ingår. 

Kursledare: Utb. Rallylydnadsinstruktör eller kursledare med tävlingsmeriter.

Kursdeltagare: 6-8 deltagare/kursledare.

Kurslitteratur: Varierar.

Innehåll: Skyltar, hur, var och när utförs momenten - Momentinlärning - Hur man bygger en bana - Belöningsteknik - Uppvärmning - Transportsträckor - Tävlingsrutin - Poäng och hur ni som ekipage, utför momenten på ett sätt som ger flyt i banan och ser snyggt ut.

 

Agility Nybörjare (Över 12 mån)

Målgrupp: Hunden måste minst vara 1 år och skall kunna vara okopplad under träning.

Mål: Föraren ska få kunskap om hindrens utförande och kunskap att träna vidare.

Omfattning: 6 ggr. där både praktik och teori ingår. 

Kursledare: Utb. Agility instruktör.

Innehåll: Genomgång av alla, inom agilityn förekommande hinder, "Ta hand om din agilityhund" och Belöningar.

 

Agility Fotsättningskurs (Över 12 mån)

Målgrupp: För att kunna deltaga skall ekipaget genomgått Agility Grundkurs/Nybörjare eller ha motsvarande kunskap. Hunden måste minst vara 1 år och skall kunna vara okopplad under träning.

Mål: Klara av en enklare bana. 

Omfattning: 6 ggr. där både praktik och teori ingår. 

Kursledare: Utb. Agility instruktör. 

Innehåll: Starter - Framförbyten, bakombyten samt blindbyten - Kontaktfältsträning - Slalomträning - Tävlingsregler.