Medlemsförmåner

Hundaktiviteter

Du har tillgång till hundkurser, utbildningar, träningsytor, träningsgrupper, prov & tävlingar, utställningar, mentalbeskrivningar och mycket annat.

 

Medlemstidningen Brukshunden

Du får vår medlemstidning Brukshunden - Sveriges största hundtidning för aktiva hundägare - hem i brevlådan 6 gånger per år. På baksidan av denna tidning står ditt medlemsnummer.

Se fler förmåner

Medlemskap (Gäller nya medlemmar)

För att du ska kunna gå kurs, träna eller vara med på de olika aktiviteter, som anordnas av Tomtens BHK, krävs medlemskap hos oss!

 

Registrera ditt medlemskap här!

 Välj Tomtens bhk som din klubb 

 

Olika medlemskap

Svenska Brukshundklubben har flera former av medlemskap. Välj den medlemsform som passar dig!

 

A-medlem – Ordinarie medlemskap 550 kr/år

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i (D-medlem).

 

B-medlem – Ungdomsmedlemskap 320 kr/år.

Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på www.shu.se.

 

C-medlem – Familjemedlemskap 150 kr/år

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

 

D-medlem – Endast lokalavgift 150 kr/år

Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

 

Vid frågor ang. medlemskap kontakta Ann-Louise, 070-6712143

 

2022-02-09