Hemsidan under uppbyggnad!

Aktuellt

2011 års vinnare Hv-skallet

Verksamhetsberättelse frivilligkomittén

Under året så har våra ekipage varit aktiva i en träningsgrupp som träffas varje vecka.

Vi har dessutom varit delaktiga i 2st 4-dygnsövningar,och ett ett skarpt Eftersök

 

 

 

 

Verksamhetsplan 

Vi ämnar att att deltaga på Hemvärns övning vår och höst samt att organisera ev uppkommna bevaknings uppdrag

Helgträning fortsätter i oförminskad styrka.

Patrullhunds DM hålls i Mullsjö i år  1 ekipage kommer att ställa upp.

Dm för Patrullhund

 

Hv-skallet

"Örebro-Värmlandsgruppen har på uppdrag av Rikshemvärnschefen för andra året i rad arrangerat Hv-skallet, en utbildningskontroll för hemvärnsomgång med hundekipage.
 
Hemvärnet ser tydligt de möjligheter och den utvecklingspotential som ett utökat samarbete mellan soldater samt hund och hundförare kan tillföra vår verksamhet och stöttar den i allt större utsträckning.
Hv-skallet är ett moment i den satsningen och syftet med den nationella utbildningskontrollen är att skapa motivation avseende att samöva grupper med hund och hundförare till en välfungerande enhet.
Idag finns det många duktiga soldater, grupper och hundar så kraft och fokus ligger nu på att få dessa parter att fungera riktigt bra tillsammans så att de kan lösa fler och mer komplicerade uppgifter tillsammans, än vad de kan göra på tu man hand. "
 
Nedan info om 2010 års Tävling