Hemsidan under uppbyggnad!

Frivillig

Ove och Lotus

Svenska brukshundsklubben har i uppdrag av Försvarsmakten att utbilda tjänstehundar, hundtjänstpersonal samt hundförare.

All rekrytering sker på frivillig grund. 

Hunden som utbildas är din egna hund. Detta är vilken familjemedlem som helst, som förare kanske du har hunden till spårhund, sökhund, agility men känner för att utbilda hunden inom något annat. Detta fungerar alldeles utmärkt Kontakta din närmsta brukshundsklubb "tjänstehundssektorn" så brukar dom kunna hjälpa dig med frågor kring detta. Detta är en rolig upplevelse för både förare och hund om man vill ha lite spänning i tillvaron.

Inträdesprov: För att se om hunden är lämpad för uppgiften. Där tittar man igenom vind, ljudmarkering, skott, tillängligheten, bastjänst, samarbete med förare och hund. När hunden har fått godkänt på dessa moment påbörjar
man en utbildning på ca 8-12 månader. Detta tar sin tid då föraren ska kunna läsa av hunden och tyda markeringarna, om det är ljud eller vind eller ett spårupptag som föraren sedan i sin tur ska förmedla vidare med tecken till gruppchefen. Allt detta som sker på "stigen" ska göras i tysthet för att inte röja sig för fienden.

Lydnadsprov:
Inofficiellt lydnadsprov på klubben med betyg godkänd eller icke godkänd i följande moment: Platsliggande i grupp med skott, Inkallning, Linförighet, Fritt följ, Hopp över hinder, Framförgående, Läggande under gång.       

Certprov: Som är slutprovet. Detta prov är fördelat på 2 dagar då hunden övernattar i bas och rastas och utfodras av främmande person.

Jag som hundförare ska även jag gå en utbildning:
GU-F  Grundläggande soldatutbildning för frivillig personal. Kursen riktar sig till personer som inte gjort värnpliktstjänstgöring. Kursen innehåller blandannat strid, hantering av vapen, förläggningstjänst, sjukvård, stridsvärde, m.m
Denna utbildning är under 2 veckor.

Innan certprovet utförs ska jag som förare och hund ha tecknat ett frivilligavtal med placering i hemvärnet på 4 dagar eller 8 dagar. Dagarna talar om man vill tillhöra ett hemvärnskompani eller insatskompani. Gå en introdutionskurs över en helg och lära sig skyddsvaktsgrunderna och skjuta in sig med AK4. Sedan ska man skola om sig från AK4 till M/88 en pistolvariant.

När utbildningen är klar tilldelas ett diplom från SBK och ett tygmärke som det står SBK Försvarsmaktshund.

 

Inträdesprovet

Intestning hund tittas igenom följande moment:

1 Tillägänglighet                        

2 Samarbete förare/hund      
 
3 Skottprov                        

4a Bevakningsprov vind        

4b Bevakningsprov ljud          

5a Bastjänst/Aktivitetsnivå          
 
5b Bastjänst/Distraktion

                                                                  

 

Certprovet

Detta prov är under en helg på två dagar. Hunden ligger i bas över natten och rastas och utfodras av en främmande person. Så här går provet till:

Dag 1 Intestning, Patrullstig, Kvällsbevakning.
Dag 2 Spårupptag, Spår.


INTESTNING- Här kollar man hundens vilja att bli hanterad av en främmande person.
Även att kunna lasta in/ut hunden i ett främmande fordon.

BASTJÄNST- Här tittar man på hundens aktivitetsnivå. Där skall även hunden utfodras och rastas av främmande person. I basen får inte föraren vistas förrän provet är slut. Vid utlämning av hund till de olika momenten får man vänta på angiven plats.

PATRULLSTIG-
Där bedömer man samarbetet mellan hund och förare. När hunden markerar skall föraren läsa hunden, samt visa tecken vad hunden har upptäckt på stigen.Hunden skall markera 1 vindfigurant samt 1 ljudfigurant. Patrullstigen är ca 1 km som skall patrulleras på 30 min.

KVÄLLSBEVAKNING- Detta moment utför man i skymmning/mörker. Man sitter på marken med hunden sittandes bredvid sig. När hunden markerar skall föraren visa tecken. Här tittar man på hundens intensitet att bibehålla intresset på figuranterna, som då smyger ute i skogsterrängen med intervaller.
Detta ses med specialutrustade mörkerkikare. Hela momentet tar ca 60 minuter.

SPÅRUPPTAG-
I detta moment bedömer man hundens förmåga att märka en spårövergång i terrängen. När hunden börjat spåra en liten bit görs en halt på 3 min, sedan selas hunden på och iväg. Man vill se hundens inresse för spåret trots halten. Tiden tas då du selat på hunden.

SPÅRET-
Här är det bra om man hittar 4 föremål. Trä, metall, skinnbit, tygbit, 1+ slutet är godkänt. Man har 90 minuter på sig att spåra 1,5 km. När slutet är funnet skall man skrika att man hittat detta så spårläggaren hör, då klockas slut tiden.
 
Övrigt gällande hunden/föraren
-Hunden ska ha genomgått mentalbeskrivning.
 (är inget krav idag )

-Att föraren har giltigt medlemskap i SBK.

-Hunden ska vara skottfast.

-Hunden ska ha en mankhöjd på minst 45cm enligt rasstandarden.

-Hundan skall ha lämpligt hårlag, underull och täckhår

-Hunden ska vara röntgad, armbågar och höftleder. 
HD-grad A,B, samt C är godkänt.
På arbågslederna är grad 1 godkänt. 

-Hunden skall vid provtillfället vara minst 18 månader och ej ha fyllt 5år.

-Hunden/ekipaget skall vara via disponibilitetskontroll krigsplacerbart.

-Löpande tik må deltaga efter kontrollants medgivande, löptiken ska genomföra momentet som sista hund.
  

 

Hundens användningsområde.

Bevakningshunden kan användas till:

- Bevaka skyddsobjekt (patrullstig, stilla sittande bevakning)

- Tagande av objekt(ingående, utgående spår, genomsök)

- Stilla sittande bevakning på poststället
   (nyttjas i skymmning eller mörker)

- Markera spår eller spåra personer

 

Hunden är således inte något vapen huvudmomentet är att observera, varna och markera.

 

Innan hunden sätts i arbete ska hundföraren ha koll på:

Är hunden rastad, vattnad, visiterad, behövs det motivations övning för hunden innan, kontroll  av utrustning

Viktigt att det alltid finns en dialog mellan gruppchef och hundförare.

 

Under patrullering ska gruppchefen hålla sig nära hundföraren för att kunna ha en bra kommunikation om vad som indikeras ute i terrängen och för att sedan vidare rapportera samt informera gruppen.
 
Funktionskontroll

Funktionskontroll genomförs av godkända bevakningshundar FV/HV enligt Certprovsregler. Denna kontroll genomföres vartannat år och är obligatorisk.
Funktionakontrollen genomföres under 1 dag och momenten är:

1. Patrullstig
Patrullering 1km med kontroll av hundens förmåga att markera vind och ljudfigurant.

2.Spårupptag
Spårupptag sker under patrullering, efter spårupptaget ska hunden spåra 1-1,5 km.

3. Skottprov
Vid lämpligt tillfälle genomförs 1-2 skott under dagen.

Avsikten med funktionskontrollen är att kontrollera om hundens utbildningsnivå motsvarar kraven för fortsatt tjänstgöring i förband. Även vilken utbildning som behöver kompletteras.

Klubb eller distrikt  kan arrangera funktionskontrollen. Ansökan om att arrangera sker till SBK:s kansli till Tjänstehundsavdelningen.