Hemsidan under uppbyggnad!

Utställning  (för närvarande vilande)

Susanne och Calisto i Växjö 2010

Utställning handlar i stora drag om att en domare ska bedöma Din hund (renrasig registrerad i SKK) exteriört utifrån Din ras standard.

Hundar av samma ras bedöms mot varandra där till slut en vinner BIR (bäst i rasen). När samtliga raser är färdigbedömda tävlar alla BIR-vinnande hundar i samma grupp (det finns 10 grupper) mot varandra där till slut en i varje grupp vinner BIG (bäst i grupp). Slutligen tävlar alla BIG-vinnande hundar mot varandra och en blir slutligen BIS (best in show).