Hemsidan under uppbyggnad!

Kursplan

Lyckostaffens Dimma och Ettrig Av Centaurus

 

Vi har många olika kurser att erbjuda, här under kan du läsa om de olika kursplanerna.

 

De kurser som aktuella annonseras på startsidan.

 

Kursplan: Valpkurs (ca 3-6mån)


Målgrupp

För Hundar i åldern från ca 3-6 månader

Mål
Nå grundläggande kunskap att fostra hunden i vardagslydnad
Nå grundläggande kunskap om hundens skötsel.
Nå grundläggande kunskap om ansvarsbestämmelser

Omfattning 
6 stycken praktiktillfällen.

Kursledare 
Handledare eller annan utbildad.

Kursdeltagare 
5-8 personer/kursledare.

Kurslitteratur
Varierande...

Innehåll
Hundens beteende 
Flockfunktion
Ledarskap/relation
Dominans
Människans språk/Hundens språk 
Kroppssignaler 
Kommunikation
Kontaktövningar/avslappningsövningar
Inlärning 
Belöning
Motivation
Association
Olika kommandoord - t.ex. sitt, ligg, fot, hit m.fl. enl. önskemål
Hundars individuella egenskaper - rädsla, oro, stress, aggressivitet
Hur hanteras rädsla, stress o.s.v.
Aktiveringsövningar - uppletande, spår 
Hundens skötsel 
Hundhållning och ansvarsbestämmelser 
Organisationskunskap 
Information om lokalklubben
Info om Svenska Brukshundklubben

 

Kursplan: Unghund (ca 6mån-14mån)

Målgrupp
Hundar som gått Valpkurs eller Nybörjare. 

Mål
Befästa hundens lydnad i alla vardagliga
situationer samt vidareutveckla aktiveringsövningarna

Omfattning 
6 stycken praktiktillfällen

Kursledare
Instruktör B eller annan utbildad kursledare

Kursdeltagare
5-8 personer/ kursledare

Innehåll
Repetition efter behov
Inlärning
Belöning
Motivation
Association
Olika kommandoord enl. önskemål
Hundars individuella egenskaper - rädsla, oro, stress, aggressivitet
Hur hanteras rädsla, stress o.s.v.
Fördjupning av hundens färdigheter
Störningsträning
Aktiveringsövningar - uppletande av föremål.

 

Kursplan: Allmänlydnad Vuxen (från ca 14mån)

Målgrupp 
Hundar som gått Unghundskurs (eller motsvarnde)

Mål
Befästa hundens lydnad i alla vardagliga situationer och vidareutveckla aktiveringsövningarna samt titta på 
tävlingsmomenten i Lydnads klass 1 och Apellklass

Omfattning 
6 stycken praktiktillfällen

Kursledare
Instruktör B eller annan utbildad kursledare

Kursdeltagare 
5-8 personer/kursledare

Kurslitteratur
Varierande....

Innehåll
Repetition efter behov
Inlärning
Belöning
Motivation
Association
Olika kommandoord enl. önskemål
Hundars individuella egenskaper
Fördjupning av hundens färdigheter
Störningsträning
Aktiveringsövningar - uppletande av föremål, spårarbete
Inlärningsmönster vid momentträning i Lydnads klass 1 och Apellklass.

 

Tävlingslydnad

OBS! Vi har två olika Tävlingslydnadskurser. En med inriktning på lydnadslydnad och en med inriktning på Brukslydnad. Ange vilken du vill gå i din anmälan.

Målgrupp 
Hundar som gått Allmänlydnad Vuxen eller har liknande kunskaper.

Mål 
Att ge färdigheter så att man kan starta i Lydnadsklass 1 eller Appellklass.

Omfattning 
6 praktiktillfällen

Kursledare 
Instruktör med tävlingsmeriter

Kursdeltagare 
5-8 personer/ kursledare

Kurslitteratur 
SBK:s Tävlingsregler

Innehåll
Presentation av alla moment som ingår
Möjlighet att pröva på alla tre bruksgrenar
Tolkning av tävlingsregler
Hur bedömer domaren?
Dirigeringsövningar

 

Agility Nybörjare

Omfattning: 6 tillfällen

Mål: Föraren ska få kunskap om hindrens utförande och kunskap att träna vidare.
Innehåll: Genomgång av alla inom agilityn förekommande hinder. "Ta hand om din agilityhund". Belöningar.

För att kunna deltaga skall hunden vara minst 1 år och skall kunna vara okopplad under träning.

 

Fortsättningskurs

Omfattning: 6 tilfällen

Mål: Klara en enklare bana.

Innehåll:

Starter. Framförbyten, bakombyten samt blindbyten. Kontaktfältsträning. Slalomträning. Tävlingsregler.

För att kunna deltaga skall ekipaget genomgått Agility Grundkurs  / Nybörjare  eller ha liknande erfarenhet.

 

Viltspår

Omfattning: 8 tillfällen


Kursen är indelad i två delar, en Teoretisk och en Praktisk del.

Teoretiska delen:
handlar om bl.a: Jakt etik, Spårläggning, Hundens sinnen och Jakt/Eftersöks juridik. Den teoretiska delen går ut på att kursdeltagaren ska få en övergripande uppfattning om jakt och framför allt det arbete som kan uppstå mellan skott och slaktbod, nämligen ett EFTERSÖK. Kursen kommer även att ta upp lite om olika beteenden hos skadade/skrämda djur. ( detta för att kunna utföra ett bra och korrekt Eftersök).

Praktiska delen
består i att lära sig lägga spår och att ”läsa” sin hund när den ”jobbar”/spårar i spåret.

Den teoretiska delen avslutas med ett teoriprov för hundföraren och den praktiska delen (om förutsättningar finns) med ett viltspårsprov /anlagstest för hunden.

När dessa BÅDA prov är godkända så har man goda förutsättningar att på ett bra sätt kunna använda sin hund till eftersök på tex skadskjutna (trafikskadade) rådjur och älgar.

Man kan även tävla i viltspår och denna kurs är en mycket bra grundkurs även för ”rena” tävlings hundar.

Flera av våra tidigare deltagare har blivit viltspårschampion, vilket vi är mycket stolta över.

Vi kommer INTE behandla eftersök på VILDSVIN då vi anser att detta kräver en specialutbildning helt inriktad för vildsvin och ”vildsvinshundar”.

 

Freestyle - "Dans med hund"

Målgrupp
Riktar sig till hundägare med hund som fyllt ett år. Föraren bör ha god lydnaden eftersom många övningar sker med okopplad hund.

Mål
Grundkunskaper om olika freestylerörelser.

Omfattning
6 praktiktillfällen

Kursledare
Freestyleinstruktör

Kursdeltagare
6-8

Innehåll
Vad är fresstyle?
Filmvisning
Uppvisning
Olika inlärningssätt
Motivation
Olika rörelser
Bakåtgående
Musikval
Programuppbyggnad
Tävlingsregler
Kostym

 

Personspår

Målgrupp/Mål

Kursen vänder sig till er som tycker att det kan va kul att göra något med hunden, lite mer på hundens villkor. Inga förkunskaper krävs, kursen anpassas efter om deltagarna är inriktade på tävling eller endast är ute efter att aktivera hunden

 

Omfattning
6 tillfällen

 

Kursledare

Person med goda kunskaper kring hundars spårarbete

 

Rallylydnad Nybörjare

Omfattning: 6 praktiktillfällen

 

Målgrupp Rallylydnad passar alla hundar, gammal som ung och ger dig en god kontakt och följsamhet med din hund. Tävlingsformen rally bjuder på variation och spänning med inslag av traditionell lydnad, agility och freestyle. I denna kurs vänder vi oss till dig som vill testa på Rallylydnaden, komma i kontakt med sporten samt öka ditt samarbete med din hund. Du får tips om hur du kan förgylla vardagen, för din hund, med roliga moment och/eller hur du tränar sporten Rallylydnad.

 

Minimikrav: Allmänlydnad 2 eller motsvarande.

Mål: Grundkunskaper i Rallylydnad.

Kursledare: Rallylydnadsinstruktör

Kursdeltagare: 6-8 deltagare / instruktör

Innehåll: Vad är Rallylydnad? Skyltar, hur, var och när utförs momenten.  Momentinlärning  Hur man bygger bana

 

Belöningsteknik

 

Rallylydnad Nybörjare Tävling

Omfattning: 6 praktiktillfällen

Kursdeltagare: 6-8 deltagare / instruktör

Kursledare: Rallylydnadsinstruktör

Målgrupp Rallylydnad passar alla hundar och ger dig en god kontakt och följsamhet med din hund. Tävlingsformen rally bjuder på variation och spänning med inslag av traditionell lydnad, agility och freestyle. 

I den här kursen vänder vi oss till dig som har ett seriöst intresse av att lära dig om Rallylydnad som tävlingsgren. Ditt mål behöver inte vara att tävla men att träna Rallylydnad på ett tävlingsmässigt sätt. Vi kommer att gå igenom rallylydnaden som tävlingsform. Vi tittar på hur skyltarna utförs tävlingsmässigt. Hur banor är uppbyggda på tävling, poäng och hur, var och när det är önskvärt att momenten utförs. Vi kommer att jobba med belöningstekniker, uppvärmning, transportsträckor och hur ni som ekipage utför momenten på ett sätt som ger flyt i banan och ser snyggt ut.

Minimikrav: Ekipagen behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av Rallylydnad men vi ser gärna att ni har en god kontakt med er hund och att hunden kan sitt och ligg samt att gå vid sidan.

Mål: Grundkunskaper i Rallylydnad som tävlingsgren.  Innehåll Vad är Rallylydnad? Skyltar, hur, var och när utförs momenten. 

Momentinlärning  Hur man bygger bana

Belöningsteknik

Tävlingsrutin

 

Kursplan: Tävlingsförberedande lydnad     

 

Målgrupp

Nybörjare inom Lydnad och Bruks

 

Mål

Nå grundläggande kunskap om tävlingsmomenten i Lydnadsklass 1 och Appellkless.

 

Omfattning

6 stycken praktiktillfällen.

 

Kursledare 

Kursledaren har god kunskap om träningsupplägg och de moment som kursen behandlar.Egen tävlingserfarenhet

 

Kursdeltagare 8 personer/kursledare.

 

Kurslitteratur Varierande...

 

Fyskurs

Hundhälsa och fysisk träning
I denna kurs kommer vi ägna 3 träffar åt att gå långa promenader i vacker och varierad natur, stundtals tämligen kuperat; längre sträckor för varje kurstillfälle. Detta är en helt ny kurside, och vi kommer därför köra en kortkurs nu i höst för att undersöka intresse och upplägg, och sedan återkomma till våren med en längre kurs och större utmaningar!
Vi kommer utöver promenerandet att gå igenom och visa några olika och roliga träningssätt som tränar kondition såväl som styrka och balans, varav en del dessutom är utmärkt skadeprevention, och som alla kan bidra till att berika din hunds liv såväl fysiskt som psykiskt. Vi kommer att prata foder, hälsa och träningsupplägg för att få en nöjd, sund och vältränad hund! Vill du öka kunskapen om naturlig berikning, fysisk träning och välbefinnande så är detta kursen för dig!
Sista gången blir det en länge vandring, 2-3 mil beroende på kursdeltagarnas fysiska status. För att gå kursen bör såväl du själv som din hund ha en god grundkondition, samt att hunden bör vara minst 1 år (alternativt eventuellt så liten att du kan bära den delar av vägen)

 

Trix kurs 1

Mål grupp

6 månader och uppåt 

Krav

Bra om hunden kan vara lös

Mål med kursen

Få kunskaper om belöningar och hur man lär in trix

Omfattning

3 tillfällen

Kursledare

Freestyle instruktörer 

Kursdeltagare 

6 st 

Kursliteratur 

Varierande

Innehåll

Olika trix, Belönings teknik, Grundläggande trix 

 

TRIX KURS 2

Mål grupp

6 Månader och upp

Krav

Hunden kan vara lös bland andra hundar

Gott godis

Kan trix sedan innan, behöver ej ha gått trix kurs 1 

Mål med kursen

Kunskap om svårare trix

Omfattning 

3 Tillfällen

Kursledare

Maria Odh och Casandra Söderberg 

Kursdeltagare

8

Kursliteratur

Literatur på kursen

Innehåll

Avancerade trix

Hur man sätter samman trix

Material man kan använda sig av 

 ______________________________________________________________

Rallylydnad med sikte på tävling

Mål grupp

 • Nybörjare och fortsättningsekipage med sikte på tävling

Krav

 • Ekipage ska ha genomgått valpkurs eller ha motsvarande kunskaper
 • Med tag gott godis och leksaker

 

Mål med kursen

 • Ge ökad kunskap om rallylydnad
 • Ha roligt tillsammans med sin hund
 • Ha tävlings mål 

Omfattning 

 • 8 Tillfällen

Kursledare

 • Ann-Sofie Thorbjörn och Casandra Söderberg 

Kursdeltagare

 • 6

Kursliteratur

 • Eventuell kursliteratur presenteras vid kursstart

Innehåll

 • Nybörjare skyltar
 • Fortsättningskyltar 
 • Grundfärdigheter

Utställning
Förtillfälligt vilande

 

 

 

 

Kom du inte med på kurs?

Tänk på att vi har fri träning varje måndag, då brukar det finnas både folk att fråga om man undrar något samt hundar som störning.

Vi har även promenader varannan söndag, mer info under "Kulturpromenader"

Vi arrangerar även hundmötesträning emellanåt, gå med i vår Facebook grupp TomtensBHK för info när det sker.